PROFESJONALNA OBSŁUGA PRAWNA PROCESÓW O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO
- konsultacje prawne
- sporządzanie pism procesowych
- kompleksowa reprezentacja przed sądami I i II instancji

Zapraszam do kontaktu

usługi stacjonarnie lub on-line


KLAUDIA KRÓL 

Prawnik, prawnik kanonista, adwokat kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy zawodowej

Zatwierdzona do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przez władze kościelne

Reprezentuje skutecznie strony przed sądami na terenie kraju

Należy do prestiżowego Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Ekspert portalu "infor.pl" będącego wydawcą "Dziennika Gazeta Prawna", dla "Dziennika Gazeta Prawna" udzielała także wywiadu https://www.infor.pl/eksperci/38523,Klaudia-Krol.html 


https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1088296,malzenstwo-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.html

Świadczyła usługi z zakresu prawa rodzinnego na rzecz Ośrodka Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Współpracowała z Kancelariami Adwokatów i Adwokatów Kościelnych

Absolwentka Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Ukończyła podyplomowe studium z zakresu psychologii

Autorka kilkunastu artykułów z prawa i prawa kanonicznego

PUBLIKACJE

m.in.
Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia ... 2015, s. 104-111
Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia ... 2016, s. 55-68
Ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość... Co kryją w sobie prawa i obowiązki małżeńskie?, "Nasze Inspiracje", zima 2019, nr 4 (100)
Nieważnie zawarte małżeństwo według prawa kanonicznego, infor.pl, VIII 2018
Dobro małżonków w prawie kanonicznym, infor.pl, VIII 2018
Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu zaburzeń psychoseksualnych, infor.pl, VIII 2018
Sakrament małżeństwa z ograniczoną odpowiedzialnością, (wywiad) "Gazeta Prawna", XI 2017, nr 231
Małżeństwo nieważnie zawarte?, katolik.pl


O MNIE image

Ius est ars boni et aequi / Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne

KONSULTACJE PRAWNE

- profesjonalna i rzetelna obsługa - konsultacje stacjonarnie - możliwość konsultacji on-line

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH

- skarga powodowa - uwagi po publikacji akt - głos obrończy - apelacja - inne

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI KOŚCIELNYMI

- pełna obsługa prawna na terenie kraju przed sądami I i II instancji - m.in. Łódź, Włocławek, Toruń Warszawa, Radom, inne

  • - ul. Radwańska 4 lok. 15 lub
  • KANCELARIA PAR. ŚW. KAZIMIERZA, ŁÓDŹ * inne miasta m.in. WŁOCŁAWEK, TORUŃ, WARSZAWA, RADOM, KRAKÓW

ZAPRASZAM DO KONTAKTU