25 Sep

Czy są przeszkody do rozpoczęcia i prowadzenia procesu oraz orzeczenia nieważności małżeństwa w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają potomstwo?


Kan. 1137 stanowi, że „Dziećmi prawego pochodzenia są te, które zostały poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego”.
Dziećmi prawego pochodzenia są: - poczęte przed zawarciem małżeństwa i narodzone w czasie jego trwania - poczęte i narodzone w czasie małżeństwa, tzn. w okresie pomiędzy zawarciem małżeństwa, a ustaniem życia małżeńskiego - poczęte w małżeństwie, ale narodzone po rozwiązaniu małżeństwa lub ustaniu życia małżeńskiego.
Z powyższego kanonu wnioskować można, że każde dziecko uznawane jest za małżeńskie mimo prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa jego rodziców, jak również ma takie same prawa jak dziecko urodzone w ważnym małżeństwie.


Brak przeszkód do prowadzenia procesu


Nie ma przeszkód do rozpoczęcia i prowadzenia procesu oraz orzeczenia nieważności małżeństwa w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają potomstwo. Taka możliwość występuje, gdy przynajmniej po jednej ze stron istnieje przesłanka kanoniczna np. niedojrzałość emocjonalna, alkoholizm lub inne uzależnienie.


Jeśli rozważają Państwo, czy podjąć proces małżeński z uwagi na fakt posiadania potomstwa, zapraszam do kontaktu.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.