KLAUDIA KRÓL

Jestem prawnikiem oraz prawnikiem kanonistą, adwokatem kościelnym w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi w różnych diecezjach, 
z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Dotychczas reprezentowałam strony w ponad 300 procesach kanonicznych. Zostałam zatwierdzona do pełnienia funkcji adwokata przez władze kościelne, należę do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 

W ramach mojej pracy zawodowej świadczyłam usługi prawne na rzecz Ośrodka Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Współpracuję z kancelarią prawną w obszarze prawa gospodarczego.

Ukończyłam prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; prawo na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz studium z zakresu psychologii uzależnień. Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora,

Jestem autorką licznych artykułów naukowych oraz popularyzatorskich z zakresu prawa i prawa kanonicznego. Jako ekspert współpracuję z portalem "infor.pl", będącym wydawcą "Dziennika Gazeta Prawna".


ZAPRASZAM DO KONTAKTU!