KLAUDIA KRÓL 

Prawnik, prawnik kanonista, adwokat kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy zawodowej

Absolwentka Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, obroniła pracę pt. Adwokat – rola w kościelnych procesach małżeńskich i świeckich sprawach o rozwód, napisaną pod kierunkiem naukowym ks. dra hab. Piotra Majera
Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie
Posiada uprawnienia do wykonywania zawodów prawniczych w Kościele katolickim
Autorka artykułów naukowych i eksperckich z zakresu prawa i prawa kanonicznego
Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

PUBLIKACJE

m.in.
https://www.infor.pl/eksperci/38523,Klaudia-Krol.html
Adwokat w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia Młodych 2015, s. 104-111
Etyka adwokacka w regulacjach prawa kanonicznego i prawa polskiego. Studium porównawcze, w: Teologia Młodych 2016, s. 55-68
Ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość... Co kryją w sobie prawa i obowiązki małżeńskie?, "Nasze Inspiracje", zima 2019, nr 4 (100)
Nieważnie zawarte małżeństwo według prawa kanonicznego, infor.pl, VIII 2018
Dobro małżonków w prawie kanonicznym, infor.pl, VIII 2018
Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego z powodu zaburzeń psychoseksualnych, infor.pl, VIII 2018
Sakrament małżeństwa z ograniczoną odpowiedzialnością, (wywiad) "Gazeta Prawna", XI 2017, nr 231
Małżeństwo nieważnie zawarte?, katolik.pl


O MNIE