​​​​​​​​​​​​KLAUDIA KRÓL

Prawnik i prawnik kanonista, adwokat kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi w różnych diecezjach z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Zostałam zatwierdzona do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przez władze kościelne. Należę do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.


Świadczyłam usługi na rzecz Ośrodka Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, współpracowałam z Kancelariami Adwokatów i Adwokatów Kościelnych. Posiadam uprawnienia mediatora, współpracuję także z Kancelarią Prawną w obszarze prawa gospodarczego

Jestem absolwentką Prawa Kanonicznego - Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Prawa - Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie; ukończyłam studium z zakresu psychologii uzależnień

Jestem również autorką artykułów naukowych oraz popularyzatorskich z prawa i prawa kanonicznego, ekspertem portalu "infor.pl" będącego wydawcą "Dziennika Gazeta Prawna"O MNIE image