PROFESJONALNA OBSŁUGA PRAWNA PROCESÓW O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI
MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO
- konsultacje prawne
- sporządzanie pism procesowych
- kompleksowa reprezentacja przed sądami I i II instancji

Zapraszam do kontaktu

usługi stacjonarnie lub on-line


KLAUDIA KRÓL 

Prawnik, prawnik kanonista, adwokat kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy zawodowej
Zatwierdzona do pełnienia funkcji adwokata kościelnego przez władze kościelne
Reprezentuje skutecznie strony przed sądami na terenie kraju
Należy do prestiżowego Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Mediator w sprawach rodzinnych i pracowniczych

Ekspert portalu "infor.pl" będącego wydawcą "Dziennika Gazeta Prawna", dla "Dziennika Gazeta Prawna" udzielała także wywiadu https://www.infor.pl/eksperci/38523,Klaudia-Krol.html 


https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1088296,malzenstwo-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia.html

Świadczyła usługi z zakresu prawa rodzinnego na rzecz Ośrodka Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Współpracowała z Kancelariami Adwokatów i Adwokatów Kościelnych

Absolwentka Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Ukończyła podyplomowe studium z zakresu psychologii

Autorka artykułów naukowych i popularyzatorskich z prawa i prawa kanonicznegoO MNIE image

Ius est ars boni et aequi / Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne

KONSULTACJE PRAWNE

- profesjonalna i rzetelna obsługa - konsultacje stacjonarnie - możliwość konsultacji on-line

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI KOŚCIELNYMI

- pełna obsługa prawna na terenie kraju przed sądami I i II instancji - m.in. Łódź, Warszawa, Włocławek, Toruń

MEDIACJE RODZINNE I PRACOWNICZE

- pomoc w rozwiązaniu konfliktu na etapie przedsądowym - konstruowanie ugód - ugoda posiada moc Wyroku po zatwierdzeniu przez Sąd

  • - ul. Radwańska 4 lok. 15 lub
  • KANCELARIA PAR. ŚW. KAZIMIERZA, ŁÓDŹ * inne miasta m.in. WŁOCŁAWEK, TORUŃ, WARSZAWA, RADOM, KRAKÓW

ZAPRASZAM DO KONTAKTU