27 Jun
27Jun

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe (ang. postraumatic stress disorder, PTSD) to zaburzenie lękowe występujące u osób, które przeżyły zdarzenie/a traumatyczne. Zaburzenie charakteryzuje się ponownym przeżywaniem wydarzenia, któremu towarzyszą objawy nadpobudliwości, odrętwienia emocjonalnego oraz unikania wszystkiego, co mogłoby wywołać wspomnienie zdarzenia traumatycznego.

Doświadczenia, które mogą spowodować zespół stresu pourazowego są wyjątkowo przerażające i katastroficzne. Zalicza się do nich m.in. bycie świadkiem czyjejś krzywdy (poważne zranienie, morderstwo, gwałt, tortury), ataku terrorystycznego, uczestnictwo w walce, katastrofie komunikacyjnej, czy doświadczenie gwałtu, klęski żywiołowej, udział w powodzi, pożarze. 

Może zdarzyć się, że jeden z małżonków doświadczył traumatycznych zdarzeń przed zawarciem związku małżeńskiego, cierpiał na PTSD i zawierał małżeństwo w silnym lęku i stresie. Często osoby będące ofiarami w/w wypadków cierpią także na zaburzenia osobowości. Należy przeanalizować konkretny przypadek i po uzyskaniu pewnej wiedzy, co do danego małżeństwa, można stwierdzić, czy zostało nieważnie zawarte. Istotne będzie, czy jeden z małżonków podjął stosowne leczenie – terapię i farmakoterapię przed zawarciem małżeństwa. Wiele osób po wyleczeniu PTSD wraca całkowicie do prawidłowego funkcjonowania, większość w stopniu znacznym, który może być wystarczający do wypełnienia obowiązków małżeńskich, ale niektórzy mogą na stałe zmagać się z poważnymi problemami natury psychicznej. Ciężkie problemy psychiczne jednego z małżonków nie pozwala na stworzenie prawidłowo funkcjonującej wspólnoty małżeńskiej, a w ślad za tym więzi rodzinnych. Funkcjonowanie w nadmiernym lęku i stresie czyni osobę niezdolną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, gdyż uniemożliwia jednostce odpowiedzialne zarządzanie samą sobą. Fakt ten powoduje, że nie jest ona w stanie zbudować prawidłowych, dojrzałych, a zarazem stabilnych więzi z drugą osobą.

Pomoc adwokata kościelnego 

W sytuacji, gdy nie jesteście Państwo zdolni tworzyć wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zachęcam do kontaktu. Wysoce prawdopodobne, że niewyleczone PTSD będzie istotną przyczyną do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.