24 Sep

Osoba, która doświadczyła przemocy w małżeństwie, zazwyczaj otrzymuje rozwód cywilny z orzeczeniem o winie współmałżonka. W czasie konsultacji z adwokatem kościelnym osoby często pytają, czy wobec tego przemoc w rodzinie również może być bezpośrednią przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Wówczas należy wziąć pod uwagę jakie zachowania przejawiał sprawca przemocy i zastanowić się nad jego rysem osobowościowym. W większości przypadków sprawca przemocy cierpi na ciężkie zaburzenia osobowości (osobowość psychopatyczna, borderline), co uniemożliwia mu stworzenie zdrowej relacji, nie jest w stanie nawiązać prawidłowej relacji międzyosobowej, ponieważ nie potrafi powściągnąć własnych impulsów, w tym agresji. Osobę, będącą sprawcą przemocy domowej, najczęściej charakteryzuje nieumiejętność panowania nad sobą. Taka osoba nie będzie więc w stanie tworzyć prawidłowo funkcjonującego związku partnerskiego, w tym spełniać obowiązków małżeńskich wskazanych w prawie kanonicznym.


Zagadnienia istotne dla kościelnego procesu małżeńskiego


W przypadku procesu kościelnego istotne jest to, kiedy ukształtowała się osobowość zaburzona. Ważny jest także poziom zaburzenia oraz wynikający z niego rozmiar stosowanej przemocy. Jeśli osoba boryka się z ciężkim zaburzeniem osobowości, nie ma zdolności pozwalających na zaniechanie destrukcyjnych zachowań, istnieje prawdopodobieństwo, że małżeństwo zostanie uznane za nieważnie zawarte. 


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.