24 Sep

Uzależnienie od internetu tzw. siecioholizm może prowadzić do negatywnych konsekwencji w życiu danej osoby. Czy może być istotną przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego? Jakie skutki uzależnienia uniemożliwiają budowanie więzi małżeńskiej?                                                                                                                                                   

Uzależnienie od internetu tzw. siecioholizm

Uzależnienie od sieci rozumiane jest jako patologiczne używanie komputera i/lub internetu, które odbija się na sferze psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, rodzinnej, i/lub społecznej. W obrębie tzw. siecioholizmu można wyróżnić: 

  • uzależnienie od komputera;
  • erotomanię internetową;
  • socjomanię internetową;
  • uzależnienie od sieci internetowej
  • przeciążenie informacyjne.

Uzależnienie od sieci może być poważne i zaburzać lub nawet uniemożliwiać budowanie więzi ze współmałżonkiem np. osoba cierpiąca na erotomanię internetową kompulsywnie korzysta z serwisów pornograficznych lub ogląda zdjęcia pornograficzne, niekontrolowanie korzysta z chatów kosztem budowania wspólnoty małżeńskiej. Małżonek może na tyle głęboko zaangażować się w rzeczywistość wirtualną, że nie jest w stanie wypełniać istotnych praw i obowiązków małżeńskich. 


Psychiczne skutki uzależnienia od sieci                          

Uzależnienie od sieci może prowadzić do negatywnych konsekwencji w życiu danej osoby m.in. depresji, trudności w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków małżeńskich lub niemożności ich wykonywania, kłopotów z ustalaniem właściwych priorytetów w życiu, problemów z dotrzymywaniem zobowiązań, uczucia chronicznego lęku, zaburzenia tożsamości, umocnienia postaw egocentrycznych, utraty zainteresowania wszelkimi formami aktywności społecznej. 


Siecioholizm istotną przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa

Może zdarzyć się, że jeden z małżonków korzystał nadmiernie z sieci przed zawarciem związku małżeńskiego, zawierał małżeństwo jako osoba uzależniona. Często osoby, które popadają w uzależnienia cierpią na zaburzenia osobowości. Należy przeanalizować konkretny przypadek i po uzyskaniu pewnej wiedzy, co do danego małżeństwa, można stwierdzić, czy zostało nieważnie zawarte. Siecioholizm jednego z małżonków nie pozwala na stworzenie prawidłowo funkcjonującej wspólnoty małżeńskiej, a w ślad za tym więzi rodzinnych. Uzależnienie czyni osobę niezdolną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, gdyż uniemożliwia jednostce odpowiedzialne zarządzanie samą sobą. Fakt ten powoduje, że nie jest ona w stanie zbudować prawidłowych, dojrzałych, a zarazem stabilnych więzi z drugą osobą. 


Pomoc adwokata kościelnego

W sytuacji, gdy nie jesteście Państwo zdolni tworzyć wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej z powodu siecioholizmu, zachęcam do kontaktu. Wysoce prawdopodobne, że uzależnienie od sieci będzie istotną przyczyną do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.