25 Sep

Zdarzają się sytuacje, gdy małżeństwo może zostać nieważnie zawarte na skutek braków dotyczących zgody małżeńskiej. Przyczyny te zostały wymienione w kanonach 1095-1107 kodeksu prawa kanonicznego, wyróżniamy wśród nich m.in.

- pozbawienie używania rozumu,

- poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich,

- niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej,

- podstęp przy zawieraniu małżeństwa ( umyślne wprowadzenie w błąd),

- tzw. symulacje zgody małżeńskiej tj.wykluczenie któregoś z istotnych przymiotów lub elementów małżeństwa (jedność, nierozerwalność, zrodzenie i wychowanie potomstwa),

- zawieranie małżeństwa pod warunkiem,

- przymus i bojaźń.

W sytuacji, gdy podejrzewają Państwo, że Wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte zapraszam do kontaktu. 

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.