14 Oct

Małżeństwo mogą zaskarżyć sami małżonkowie. Skargę powodową składa zasadniczo jedna ze stron, należy podkreślić, że druga strona nie musi się na złożenie skargi zgadzać. Powód najczęściej zgłasza skargę powodową za pośrednictwem adwokata kościelnego.


Brak wyrażenia zgody przez jedną ze stron na stwierdzenie nieważności nie przyczynia się do wstrzymania procesu. W sądzie kościelnym rozpoznaje się, czy małżeństwo zostało ważnie, czy nieważnie zawarte.


Każda strona ma prawo do przedstawienia swoich racji i wypowiedzi obu stron są skrupulatnie brane pod uwagę. Nadto zarówno powód jak i pozwany może zgłosić swoich świadków.
Nie wstrzymuje biegu sprawy fakt, że strona pozwana nie stawi się w sądzie. Jeżeli nie zgłosi się na wezwanie ani nie przedstawi wystarczającego usprawiedliwienia nieobecności, sędzia orzeka jej nieobecność oraz zarządza, by sprawa była prowadzona bez jej udziału aż do wydania ostatecznego wyroku i jego wykonania.


W sytuacji, gdy potrzebują Państwo pomocy w prowadzeniu sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, uprzejmie zapraszam do kontaktu.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.