17 Jan

Jeśli rozważają Państwo rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa warto dowiedzieć się jakie role pełnią prawnicy w sądach kościelnych. 

Na czele każdego sądu stoi WIKARIUSZ SĄDOWY, czyli tzw. oficjał. Jest osobą duchowną mianowaną przez biskupa diecezjalnego, pełni posługę sądową w jego imieniu i zastępstwie. W realizacji tego zadania pomagają mu inni SĘDZIOWIE, którzy także są powołani przez biskupa. Najważniejszym zadaniem sędziów jest wydanie sprawiedliwego wyroku. Sędzia przede wszystkim musi zapoznać się z materiałem dowodowym. Następnie w oparciu o przepisy prawa i własny osąd moralny sporządza tzw. votum - czyli swoją opinię na temat danej sprawy. Każdą sprawę analizuje trzech sędziów i każdy z niech sporządza swoją opinię. Na zakończenie procesu sędzia spisuje wyrok sądu, w którym sąd orzeka, czy małżeństwo zostało ważnie, czy nieważnie zawarte. Jeśli większość sędziów (przynajmniej dwóch) opowiada się za nieważnością danego małżeństwa, taki też będzie wyrok. 

Znaczącą rolę w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa pełni OBROŃCA WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO. Kwintesencją jego pracy jest przygotowanie uwag przedwyrokowych, w których odnosi się do zebranego w sprawie materiału dowodowego i zasadniczo przedstawia argumenty za ważnością małżeństwa. Jego obecność w postępowaniu przed sądem kościelnym jest obowiązkowa     i ma gwarantować sprawiedliwy przebieg procesu. 

ADWOKACI KOŚCIELNI pomagają stronie właściwie przejść przez proces, służą pomocą i radą. Udział adwokata w procesie z pewnością zwiększa szansę, by stanowisko strony zostało należycie przedstawione i aby nie musiała ona mierzyć się samodzielnie z trudną sprawą małżeńską. Często pomoc profesjonalisty okazuje się kluczowa do osiągnięcia sukcesu.

 W sądach kościelnych pracują także NOTARIUSZE. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego zadaniem notariuszy jest spisywanie akt i sporządzanie dokumentów dotyczących dekretów, rozporządzeń, zobowiązań albo innych aktów wymagających ich udziału;  wierne redagowanie na piśmie tego, co się dzieje podczas zeznań, i składanie pod tym podpisu, zaznaczając miejscowość, dzień, miesiąc i rok. 


W sytuacji, gdy potrzebują Państwo pomocy ADWOKATA KOŚCIELNEGO uprzejmie zapraszam do kontaktu.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.