15 Nov


Błąd, inaczej pomyłka, jest to fałszywy sąd o rzeczy, czyli mniemanie sprzeczne z rzeczywistością. W kwestii dotyczącej małżeństwa, błąd może dotyczyć albo bezpośrednio samej osoby (błąd co do osoby) albo jej przymiotów (np. błąd co do wykształcenia osoby).


W kan. 1097 KPK ustawodawca stanowi, iż „błąd co do osoby powoduje nieważność małżeństwa” (§ 1) oraz że „błąd co do przymiotu osoby, chociażby był przyczyną zawarcia małżeństwa, nie powoduje jego nieważności, chyba że przymiot ten był bezpośrednio i zasadniczo zamierzony”         (§ 2). Błąd co do osoby zachodzi np. wówczas, gdy ktoś zamierza zawrzeć małżeństwo z określoną osobą, błędnie sądząc, że jest ona obecna podczas ceremonii zaślubin, gdy tymczasem jest ona nieobecna, a obecna jest inna osoba podająca się za tamtą. Jeśli chodzi o przymiot osoby należy rozumieć go szeroko, w myśl przesłanki o całościowym i pełnym traktowaniu osoby ludzkiej. W grę mogą wchodzić przymioty fizyczne, moralne, prawne, religijne czy społeczne, a więc dotyczące m.in. : wieku, wykształcenia, obyczajów, zawodu, stanu zdrowia, religii, majątku, nałogów.


Przedmiotem błędu skutkującego nieważność małżeństwa powinien być przymiot znaczący, do którego małżonek przywiązuje bardzo dużą wagę, tak kategoryczny, że gdyby znał stan faktyczny nie zawarłby małżeństwa z drugą osobą. Jeśli uważają Państwo, że Wasze małżeństwo mogło zostać nieważnie zawarte, zapraszam do kontaktu.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.