03 Dec

Rozstrzygnięcie sporu jest dla stron najważniejszą kwestią. Wszystkie wcześniejsze etapy procesu mają doprowadzić do oczekiwanego uprawnienia. Wyrok nie zawsze jest dla podmiotów zadowalający, a odpowiedzią na taki stan rzeczy może być apelacja. 

Czym jest apelacja?

Apelować oznacza: wołać, prosić, zwracać się o pomoc, odwołać się. Zgodnie z dyspozycją kanonu 1628 Kodeksu Prawa Kanonicznego strona, która czuje się pokrzywdzona wyrokiem ma prawo apelować od wyroku do wyższego sędziego. Poczucie krzywdy i niesprawiedliwości to podstawowe motywatory do wniesienia odwołania, które wynikają z naturalnego uprawnienia człowieka do obrony. Apelację składa się do sądu, który wydał Wyrok w terminie 15 dni użytecznych, a następnie jest ona przekazywana do trybunału wyższej instancji.

 Skutki apelacji 

Apelacja jest przyczyną rozpoczęcia procesu w wyższej instancji. Można ją złożyć przeciwko całemu Wyrokowi, albo jego części. Apelujący ma prawo do jej wycofania na każdym etapie procesu. Celem postępowania apelacyjnego jest dotarcie do obiektywnej prawdy, sąd apelacyjny bada prawa obu stron. 

W sytuacji, gdy pragną Państwo rozpocząć proces kanoniczny lub apelować, zapraszam do kontaktu i skorzystania z moich usług.


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.