Ius est ars boni et aequi / Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne

KONSULTACJE PRAWNE

- profesjonalna i rzetelna obsługa - konsultacje stacjonarnie - możliwość konsultacji on-line

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH

- skarga powodowa - uwagi po publikacji akt - głos obrończy - apelacja - inne

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDAMI KOŚCIELNYMI

- pełna obsługa prawna na terenie kraju przed sądami I i II instancji - m.in. Łódź, Włocławek, Toruń Warszawa, Radom, inne