02 Nov

Adwokat kościelny pełni znaczącą funkcję podczas prowadzenia kościelnego procesu małżeńskiego. Świadczy pomoc prawną, reprezentuje interesy swoich mocodawców, dba o należyte stosowanie prawa. 

W sądach kościelnych najczęściej są prowadzone procesy małżeńskie. Wiedza prawnicza jest niezwykle przydatna. Korzystanie z usług i doświadczenia prawnika jest potrzebne. Rzymska premia ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, jest aktualna także w dzisiejszych czasach.

Kanoniści, określając funkcję adwokata, wskazują na wykonywane przez niego zadania. Adwokat kościelny to osoba świecka lub duchowna, jest specjalistą z zakresu prawa kanonicznego zatwierdzonym przez biskupa. Przed wszczęciem procesu małżeńskiego adwokat wysłucha stronę powodową, poprosi o bardziej szczegółowe informacje i oceni, czy zachodzi ewentualna możliwość dowiedzenia nieważności małżeństwa. Jeśli w jego ocenie nie ma takiej możliwości, odwiedzie powoda lub powódkę od wszczynania procesu. Jeśli natomiast uzna, że sprawa ma solidne podstawy prawne, udzieli stronie powodowej pomocy.

W sytuacji, gdy rozważają Państwo podjęcie kościelnego procesu małżeńskiego, zapraszam do kontaktu.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.