25 Sep

Rozwód oznacza rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd cywilny na żądanie jednego z małżonków lub obojga. Według prawa cywilnego przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. 

Na gruncie prawa kanonicznego nie ma instytucji rozwodów, występuje natomiast STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO, które wskazuje na to, że małżeństwo sakramentalne nigdy nie zaistniało z powodu okoliczności występujących w chwili ślubu ( np. przymusu, wady zgody małżeńskiej, czynników natury psychicznej).

Reasumując, rozwód to rozwiązanie przez sąd ważnego związku małżeńskiego, a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego to orzeczenie przez sąd kościelny, że małżeństwo sakramentalne nigdy nie zaistniało.  

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.